Print version
 
Velkommen til Klinik Syncron > Terapi & Behandlinger

Terapi & Behandlinger

Terapi og psykologisk behandling går ud på at afdække realiteterne eller sandheden om det ubevidste, som gør livet svært og trist for klienten. Klientens eventuelle modstand og angst for eventuelt at se realiteterne om sit liv i øjnene, kan afhjælpes ved at få vedkommende til at nå til klarhed om, at sandheden altid er at foretrække frem for tvivlen og usandheden, idet sandheden ikke bare altid er frigørende i sig selv, men tillige skaber afsæt og rummer muligheder for en ny og mere glædelig og hensigtsmæssig virkelighed og adfærd. Dette er forsåvidt al psykologis grundlag og endelige mål, ligesom det selvfølgelig også skal bringes i erindring, at psykologer har tavshedspligt og er afhængig af  overholdelsen af denne for at opnå og opretholde tilliden fra klienterne...

 
Psykologisk Klinik Syncron